MAX EXTREME Sp. z o.o.
ul. Jagiellończyka 38a/14, 10-062 Olsztyn
NIP: 739-386-28-76, REGON 281537392
tel. +48 606-334-914
KONTO: mBANK 34 1140 2004 0000 3302 7488 3151 kapitał zakładowy 20000 zł, w całości opłacony, Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kontakt@max.extreme.info.pl

MAX EXTREME